top of page

เชียงใหม่เวลเนสสหคลินิก

คลินิกที่ให้บริการโดยแพทย์เฉพาะทาง

บริการเพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างครบวงจร

wellness-01.png

Chiang Mai Wellness

ให้บริการด้านความงามอย่างครบครัน

 • สุขภาพผิว ริ้วรอย การยกกระชับ

 • ควบคุมน้ำหนัก

 • ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทาง

 • เครื่องมือยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบรับรองและคุณภาพ

travel and vaccine

Travel and Vaccine

แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว

 • ให้คำแนะนำด้านสุขภาพเพื่อเดินทางท่องเที่ยว

 • ตรวจสุขภาพ และ ตรวจเลือด

 • วัคซีนเด็กและผู้ใหญ่และออกสมุดวัคซีน

 • ใบรับรองสำหรับเดินทาง

 • ใบรับรองแพทย์

Rehab

Rehabilitation

รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงาน

 • Shockwave

 • Ultrasound

 • แผ่นร้อน

 • ดึงถ่วงด้วยเครื่องมือ

 • การบำบัดด้วยมือ

 • Shockwave ED

bottom of page