top of page
744.jpg

Hepatitis A

ไวรัสตับอักเสบเอ

ไวรัสตับอักเสบเอในวัยรุ่นขึ้นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะมีอาการตับอักเสบเฉียบพลัน ตัวเหลืองตาเหลือง ซึ่งเป็นอาการที่น่ากังวล และต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โรคนี้ เป็นโรคมีการแพร่กระจายผ่านทางการรับประทาน (fecal oral transmission) โดยเฉพาะอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อชนิดนี้ และผู้ป่วยที่ติดเชื้อชนิดนี้สามารถแพร่กระจายไวรัสออกมาทางอุจจาระได้ทำให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างต่อไป

HepatitisAcover

    อาการที่อาจพบในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอักเสบชนิดเอ ได้แก่ ไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน แน่นท้องใต้ชายโครงขวา ปัสสาวะสีน้ำตาลเข้มมากขึ้น และมีอาการดีซ่าน (ตัวเหลืองตาเหลือง) 

 

ในกลุ่มผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอมาแล้ว จะมีภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตและจะไม่เป็นโรคนี้ซ้ำเดิมอีก

ข้อบ่งชี้ในผู้ใหญ่

  • ผู้ที่มีความเสี่ยงจะเกิดโรคไวรัสตับอักเสบเอสูงกว่าคนปกติ เช่น ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ผู้ติดยาเสพติด ผู้ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ และผู้ที่มีแผนการเดินทางไปยังพื้นที่ ที่มีการระบาด

  • ผู้ที่ทำอาชีพประกอบอาหาร เนื่องจากมีโอกาสแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้มาก 

  • ผู้มีประวัติสัมผัสเดชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ควรเริ่มให้วัคซีนภายใน 14 วันหลังสัมผัสเชื้อ

คำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีน

แนะนำให้ฉีดเข้ากล้าม (intramuscular) จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน อย่างน้อย 6 เดือน ประสิทธิภาพของวัคซีนสูงมากกว่า 95% หลังจากได้รับวัคซีนชนิดเชื้อตายครบ 2 เข็ม ทั้งในเด็ก (ได้ตั้งแต่อายุ 1 ขวบ) และผู้ใหญ่

"ถ้าต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้เลยที่ Chiang Mai Wellness Clinic"

การป้องกันโรคนอกจากการรับวัคซีน คือ การล้างมือทุกครั้งให้สะอาด โดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้ำหรือก่อนปรุงอาหาร เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

Hepatitis A virus primarily affects adolescents and adults, often manifesting as acute hepatitis with notable jaundice, a symptom of concern requiring prompt treatment. This disease spreads through fecal-oral transmission, particularly through contaminated food or water. Infected individuals can shed the virus in their feces, leading to widespread outbreaks.

Eng Ver HapA

Symptoms of hepatitis A infection include fever, fatigue, loss of appetite, nausea, right upper abdominal discomfort, dark urine, and jaundice (yellowing of the skin and eyes).

 

Individuals who have previously been infected with hepatitis A develop lifelong immunity and will not contract the disease again.

 

Indications in Adults:

  • Individuals at higher risk for hepatitis A include men who have sex with men, drug users, laboratory workers handling hepatitis A virus, and travelers to areas with outbreaks such as Thailand.

  • Food handlers are also at risk of spreading the infection.

  • Individuals with a history of exposure to hepatitis A should receive vaccination within 14 days of exposure.

Vaccination Recommendations:

Intramuscular vaccination is recommended twice, at least 6 months apart. The vaccine's efficacy is over 95% after receiving two doses of inactivated vaccine, both in children (age of 1 year and above) and adults.

 

Prevention of the disease, apart from vaccination, includes thorough handwashing, especially after using the bathroom or before preparing food, which is crucial in disease prevention.

bottom of page