top of page
Banner
คลินิกวัคซีน

Travel & Vaccine Clinic

คลินิกท่องเที่ยวและวัคซีน ให้คำปรึกษาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวและการเดินทาง ตรวจสุขภาพ บริการวัคซีนท่องเที่ยวและวัคซีนตามช่วงอายุ ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ออกสมุดวัคซีน ออกใบรับรองแพทย์สำหรับเดินทาง โดยแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

We offer comprehensive travel medicine services, encompassing pre-travel consultations, health examinations, medical certifications, and travel vaccinations. Our vaccination services are provided to individuals of all age groups, from children to adults and the elderly. Administered by experienced travel medicine doctors and English-speaking staff.

หมอต้า

ผศ.นพ.อมรพัฐ กิจโร

แพทยเฉพาะทางเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

เชี่ยวชาญด้านวัคซีน ตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำก่อนเดินทาง

หมอวัคซีน

Dr.TA

Asst.Prof. Amornphat Kitro, MD

Dip Thai Board of Preventive Medicine (Travel Medicine)

Certificate in Travel Health

บริการด้านวัคซีน

 • วัคซีนทั่วไป

  •                                                

 • วัคซีนเด็กตามอายุ เช่น

 • วัคซีนผู้สูงอายุ เช่น

 • วัคซีนท่องเที่ยว เช่น

  •  

 • ออกสมุดวัคซีน ใบรับรองวัคซีน

Vaccination Services

 • Routine vaccine

 • Travel vaccines

 • Immunization record, vaccine certification

บริการด้านการตรวจสุขภาพ

 • ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ

 • ตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง

Health Check-up

 • Physical exams, blood and urine test

 • Pretravel health check-up

ปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการเดินทางหรือท่องเที่ยว

 • เตรียมตัวเดินทางในทุกจุดหมาย ทั้งในประเทศและทุกทวีปทั่วโลก 

 • เตรียมตัวเดินทางไปทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น ดำน้ำลึก ปีนเขาสูง

 • ใบรับรองแพทย์ขึ้นเครื่องบิน

Pretravel Consultation

 • Consultation services for travel to any destination, such as regions with malaria endemicity or high risk for diarrhea, meningitis, and other diseases.

 • Preparation for high-risk activities, including scuba diving and hiking at high altitudes

 • Fit to fly certification

for Thailand and Southeast Asia

For foreign travelers planning to visit Thailand if you asked what vaccines are required, the answer would be:

The doctor needs to see your itinerary first, where you'll be traveling, what activities you'll be doing, what you'll be eating, and for how long. 

Generally, vaccines for traveling to Thailand are optional and will add an extra layer of protection for yourself. You can enjoy your trip without getting sick. Therefore, brief vaccine recommendations may include:

1. Rabies vaccine before encountering stray animals. Did you know that approximately 4% of foreign visitors to Thailand have a history of animal bites, whether from dogs, cats, monkeys, or even bats, within just one month in Thailand. Rabies is highly fatal if not treated, 100%.

 

2. Japanese Encephalitis vaccine recommended for those traveling to rural areas, trekking, especially for trips longer than 1 month in Thailand or Southeast Asia. Though the disease is rare, it's highly dangerous because if infected, it can lead to brain encephalitis.

 

3. Influenza vaccine: Influenza is prevalent in Thailand year-round, so it's better to prevent it beforehand to reduce the risk of ending up in the hospital or having an unpleasant trip.

 

4. Hepatitis A and Typhoid vaccines: Both diseases are associated with consuming contaminated food and water (could be from local street food), leading to symptoms like fever, yellowing of the skin (Hepatitis A), or fever and diarrhea (Typhoid).

 

5. Other basic vaccines that might have expired, such as Tetanus, should be updated every 10 years. 

 

In addition to vaccination, it's also advisable to update on other infectious diseases like scrub typhus, chikungunya, or any other outbreaks that might occur during your trip by consulting a travel medicine specialist. This ensures a safer journey for you.

6 recommended vaccines

" ช่วงนี้เริ่มมีคนไข้ปรึกษาเดินทางไปอินเดีย เพื่อไปทำบุญ 4 สังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดียและเนปาล

หมอเลยอยากมาแนะนำว่า นอกจากจะซื้อทัวร์ไปเที่ยวแล้ว ก็อยากให้มาพบแพทย์ก่อนการเดินทางด้วยนะครับ "

หลายๆ คนอาจจะบอกว่า "ก็ไปอินเดียมาตั้งหลายครั้ง ไม่เคยเจ็บป่วยเลย ทำไมต้องมาฉีดวัคซีนตั้งหลายตัว เสียเงินอีกตังหลายบาท" 

ท่านทราบไหมครับว่า คนไทยที่เดินทางไปอินเดีย เกิดปัญหาสุขภาพอะไรบ้างวันนี้หมอเลยอยากจะมาเล่าให้ฟัง

 

จากการศึกษาพบว่า 52% ของนักเดินทางชาวไทย มีปัญหาสุขภาพจากการเดินทาง ในระยะเวลาเฉลี่ย 10 วันในการเที่ยวอินเดียปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยคือ 

1. โรคติดต่อทางเดินหายใจ (31.1%) เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ 

2. ปัญหาระบบกล้ามเนื้อ 21.7%

3. มีไข้ 12.7%

4. ท้องเสีย 9.8%

5. โรคผิวหนัง 6.6%

6. โดนสัตว์กัด 1.9%

และหลังจากเที่ยวกลับ ก็ยังมีอีก 16.8% ของนักเดินทางที่พบว่ามีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้น 

อย่างไรก็ตาม การป้องกันย่อมดีกว่าการเจ็บป่วย ที่จะต้องทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิด เสียเวลา เสียโอกาสในการทำงาน หมอจึงอยากจะแนะนำ ให้มาพบแพทย์ เพื่อเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง โดยเฉพาะการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตับอักเสบเอ ไทฟอยด์ บาดทะยัก และพิษสุนัขบ้าก่อนออกเดินทาง เพื่อให้คุณได้รับการป้องกันโรค 

 

แต่อย่าลืมว่า ทุกๆ วัคซีนจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ในการกระตุ้นภุมิ ถ้าใครมีแผนการเดินทางแล้ว แวะมาพบหมอก่อนอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ก่อนออกเดินทางนะครับ ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถทักมาสอบถามข้อมูลได้นะครับ

bottom of page