top of page
744.jpg

Hepatitis B

ไวรัสตับอักเสบบี

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับ และถ้าหากมีการติดเชื้อเรื้อรัง จะส่งผลให้เกิดพังผืดบริเวณตับ ตับแข็ง และนำไปสู่มะเร็งตับได้ต่อไป  ปัจจุบันเชื้อไวรัสชนิดนี้ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดมะเร็งที่ตับ ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในชาวไทย วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดี ความปลอดภัยสูง เพราะฉะนั้นเราทุกคนควรได้รับการป้องกันจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

HepatitisBcover

     การติดต่อของไวรัสชนิดนี้ สามารถติดต่อทางเลือด น้ำเชื้อ และน้ำหลั่งอย่างอื่น เช่น น้ำเหลือง โดยสามารถรับเชื้อได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ เช่น การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อโดยไม่ได้สวมถุงยางอนามัย การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การถูกเข็มตำจากการทำงาน การติดเชื้อขณะคลอดจากมารดาที่มีเชื้อ และการสัมผัสกับเลือด น้ำเลือด น้ำคัดหลั่ง โดยผ่านเข้าทางบาดแผล เป็นต้น

อาการของโรคไวรัสตับอักเสบบี แบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ

ระยะเฉียบพลั

     ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการภายใน 1-3 เดือนหลังได้รับเชื้อ โดย มักพบ อาการไข้ ตัวเหลืองตาเหลือง ปวดท้องใต้ชายโครงขวา และอาจมีอาการร่วมอื่นๆ เช่น เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน

     ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการรุนแรง เนื่องจากเซลล์ตับถูกทำลายเป็นจำนวนมาก จนอาจทำให้เกิดภาวะตับวายได้ 

อาการของโรคนี้ในระยะเฉียบพลันผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นใน 1-4 สัปดาห์ และจะหายเป็นปกติเมื่อร่างกายสามารถกำจัดและควบคุมเชื้อไวรัสตับอักเสบได้ ซึ่งมักใช้เวลาประมาณ 3 เดือน แต่ก็มีผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่ง (5-10%) ไม่สามารถกำจัดเชื้อออกจากร่างกายได้หมด ทำให้ผู้ป่วยมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง

ระยะเรื้อรัง ซึ่งสามารถแบ่งผู้ป่วยได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

     กลุ่มพาหะโรคตับอักเสบชนิดบี ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย แต่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ แต่ผู้ป่วยจะไม่มีอาการผิดปกติ ผลการตรวจเลือดพบค่าการทำงานของตับมักอยู่ในเกณฑ์ปกติ

     กลุ่มโรคตับอักเสบเรื้อรัง คือ ผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย และตรวจเลือดพบค่าการทำงานของตับผิดปกติ ผู้ป่วยส่วนมากมักไม่มีอาการ แนะนำให้พบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมและรักษาต่อไป

ข้อบ่งชี้

  • กลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดไวรัสตับอักเสบบี สูง เช่น ผู้ติดยาเสพติด ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ผู้ป่วยโรคไต ที่จำเป็นต้องฟอกไตทางเลือด หรือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเลือดบ่อยๆ 

  • บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานสัมผัสกับเลือด

  • บุคคลที่จะเดินทางไปประเทศที่มีความชุกและอุบัติการณ์ของโรคตับอักเสบชนิดบีสูง

คำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีน

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular) จำนวน 3 ครั้ง คือ 0, 1 เดือน และ 6 เดือน 

"ถ้าต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้เลยที่ Chiang Mai Wellness Clinic"

Infection with hepatitis B virus (HBV) can cause inflammation of liver cells, leading to acute liver failure in severe cases. Chronic infection can result in liver cirrhosis, and ultimately, liver cancer. HBV is considered a significant risk factor for liver cancer, the most prevalent cancer in Thailand. The hepatitis B vaccine is highly effective and safe. Therefore, it's imperative for everyone to be protected through vaccination.

Eng Ver HapB

Transmission of this virus occurs through blood, bodily fluids, and other secretions. Common routes of transmission include unprotected sex with an infected individual, sharing needles for drug injection, accidental needle stick injuries in healthcare settings, perinatal transmission from an infected mother, and contact with infected blood or bodily fluids through open wounds.

Symptoms of hepatitis B infection can be divided into two stages: acute and chronic.

In the acute phase,

     symptoms typically manifest within 1-3 months after exposure and may include fever, jaundice, right upper abdominal pain, along with other symptoms such as loss of appetite, fatigue, nausea, and vomiting. Some individuals may experience severe symptoms due to extensive liver cell damage, leading to fulminant hepatitis. In most cases, symptoms improve within 1-4 weeks as the body clears the virus, which may take about 3 months. However, a small percentage of individuals (5-10%) may progress to chronic hepatitis B infection.

Chronic hepatitis B infection can be divided into two groups:

     Hepatitis B carriers: Individuals with detectable HBV in their bodies but without symptoms. Their liver function tests are typically normal.

     Chronic hepatitis B patients: Individuals with detectable HBV in their bodies and abnormal liver function tests. Many of them may be asymptomatic. It's advisable for them to seek medical attention for further evaluation and management.

Recommendations:

Risk factors for HBV transmission include drug users, men who have sex with men, patients requiring frequent blood transfusions or kidney dialysis, and healthcare workers exposed to blood. Additionally, travelers to regions with high HBV prevalence should be cautious.

Intramuscular vaccination is recommended in three doses: at 0, 1, and 6 months.

bottom of page