top of page
Banner

Botox

What is Botox?

โบท็อกซ์เป็นโปรตีนที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสื่อประสาท สกัดจากแบคทีเรียสายพันธุ์เฉพาะ มีคุณสมบัติคือยับยั้งการกระตุ้นกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว จึงมีประสิทธิภาพในการลดและป้องกันริ้วรอยที่เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อใบหน้า ลดริ้วรอยหน้าผาก

รอยย่นบริเวณหัวคิ้ว ตีนกา ริ้วรอยรอบดวงตาและคิ้ว

Botox is a neurotoxic protein produced by the bacterium Clostridium botulinum. When injected in small doses, Botox can block nerve signals that cause muscles to contract, resulting in a smoother appearance of the skin and reducing the appearance of wrinkles and fine lines on the face. Botox can effectively address wrinkles on

the forehead and around the eyes and eyebrows.

โบท็อกซ์ลดกราม

   เนื่องจากโบท็อกซ์สามารถยับยั้งการหดตัวของกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อมีขนาดเล็กลง การฉีดโบท็อกซ์จึงมีประสิทธิภาพในการลดขนาดกล้ามเนื้อบริเวณกรามและขากรรไกร ช่วยให้หน้าเรียวขึ้น กรอบหน้าชัดขึ้น

   อย่างไรก็ตามปัญหาหน้าไม่เรียว หรือกรอบหน้าไม่ชัดเกิดได้จากหลายสาเหตุ นอกเหนือจากขนาดของกล้ามเนื้อกรามแล้ว ยังอาจเกิดจากไขมันใต้ผิวหนัง หรือความหย่อนคล้อยของผิวหนัง ซึ่งสาเหตุดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยโบท็อกซ์ และการฉีดเพื่อลดขนาดกล้ามเนื้ออาจทำให้ผิวหนังหย่อนคล้อยมากขึ้น จึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและออกแบบการรักษาที่เหมาะสม

Botox for jawline slimming

   As Botox can prevent muscles from contracting, injecting Botox into specific muscles in the jaw area can effectively reduce jaw muscle size and define jawline appearance.

   However, a non-slimming jawline can result from several causes, including fat and loose skin, which cannot be resolved by Botox. Therefore, we advise consulting with our experienced aesthetic doctors to diagnose the cause and customize your treatment accordingly.

โบท็อกซ์เห็นผลนานแค่ไหน?

จะเริ่มเห็นผลหลังฉีดประมาณ 3-4 วัน และเห็นผลเต็มที่ประมาณ 1-2 สัปดาห์ และคงอยู่ได้นานประมาณ 6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อโบท็อกซ์ และการดูแลผิวหน้า

How long can Botox remain effective?

The results typically become noticeable within 3-4 days after treatment, reaching their peak at 1-2 weeks. The effects can be sustained for approximately 6 months, depending on the brand of Botox used and individual facial care habits.

ฉีดโบท็อกซ์ที่ Chiang Mai Wellness Clinic
ดีอย่างไร?

• ฉีดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัตถการความงาม ประสบการณ์กว่า 11 ปี 

เนื่องจากการฉีดโบท็อกซ์เป็นหัตถการที่ต้องอาศัยทั้งความแม่นยำเรื่อง

กล้ามเนื้อใบหน้า ทักษะการบริหารยา และศิลปะ เพื่อให้ตัวยาออกฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมชาติ และไม่ใช้ปริมาณยาที่มากเกินไป จึงต้องอาศัยแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่พึงพอใจสูงสุด

• ยาแท้จากบริษัทโดยตรง ผสมอย่างถูกต้อง เห็นผลจริง ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำอย่างต่อเนื่อง

• ไม่มีเซลล์ ปรึกษาแพทย์เท่านั้น สามารถแจ้งความต้องการและข้อจำกัดกับแพทย์ได้โดยตรง

• ราคาเหมาะสม ซื่อตรง จริงใจ ไม่ให้ฉีดจำนวนยูนิตเกินจำเป็น

Why choose Botox injections at Chiang Mai Wellness Clinic?

•  The procedure is done by experienced doctors with over 11 years of expertise in aesthetic treatments. Our doctors have experience in both Asian and European facial features. The dosage of Botox will be carefully assessed by our doctors to ensure the lowest effective dose and safety.

•  We offer genuine products and maintain high standard of services, resulting in a high rate of returning customers.

•  Private treatment room to ensure your privacy and comfort.

•  Reasonable prices

Allergan ลดลิ้วรอย
Hugel ลดลิ้วรอย

Allergan 

Hugel 

bottom of page