top of page
Banner

HIEMT

" เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของการยิงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปในชั้นของกล้ามเนื้อ เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อให้หดตัวแบบ Supramaximal Contraction (กล้ามเนื้อได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพที่ 100%) ซึ่งกล้ามเนื้อหดตัวมากกว่าการออกกำลังกายแบบปกติ เช่น Sit-ups (ซิทอัพ) Crunch (ครันช์) Squat (สควอท)

และยังช่วยให้เผาผลาญไขมันได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย "

HIEMT

จุดเด่นและการทำงานของเครื่อง

จุดเด่น สามารถทำได้กับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทุกส่วน ทำงานเสมือนกับการออกกำลังกาย ประหยัดเวลา การทำ30นาทีเท่ากับ sit up 20000-40000 ครั้ง

การทำงาน เป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ทำหน้าที่เสมือนเป็นกระแสประมาทของเรา ทำให้กล้ามเนื้อหด-คลายตัว คล้ายกับการออกกำลังกาย สามารถทำกับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ทุกส่วน

HIEMT เหมาะกับใครบ้าง

  • บุคคลที่มีเวลาจำกัด

  • บุคคลที่ไม่ชอบการออกกำลังกาย

  • บุคคลที่มีปัญหาด้านโครงสร้างของร่างกาย ไม่สามารถออกกำลังกายได้ เช่น เคยประสบอุบัติเหตุรุนแรง ทุพพลภาพทางร่างกาย เช่น แขนหรือขา

  • อยากมีรูปร่างที่สวยงาม กระชับได้สัดส่วน มีกล้ามเนื้อที่ชัดเจนให้มีความมั่นใจมากขึ้น หากมีค่า BMI ไม่เกิน 25 และไม่มีโรคประจำตัว ต้องไม่เคยผ่าตัดหัวใจ ไม่เคยใส่วัตถุโลหะในร่างกาย เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนกระดูก จะยิ่งเหมาะสม

  • คนที่ออกกำลังกายเป็นประจำจะทำให้เห็นผลเร็วขึ้น

HIFEM
HIFEM
HIFEM
07.png
bottom of page