top of page
Banner

HIEMT

HIEMT Body Sculpting in Chiang Mai:
Effortlessly Reduce Fat and Firm Muscles

"สร้างกล้ามเนื้อ ปั้นหุ่นเฟิร์ม ด้วยเครื่อง HIEMT ที่เชียงใหม่เวลเนสคลินิก"

What is HIEMT body sculpting?

HIEMT, or High-Intensity Electromagnetic Muscle Stimulation, is an innovative body sculpting techniquedesigned to tone muscles and reduce fat in targeted areas. Using electromagnetic energy, HIEMT induces powerful muscle contractions that are not achievable through voluntary exercise, leading to enhanced muscle definition and fat reduction.

Benefits of HIEMT Sculpting

 • Muscle Building: HIEMT stimulates muscle contractions, leading to muscle growth and increased strength.

 • Fat Reduction: The intense muscle contractions caused by HIEMT also stimulate lipolysis, the breakdown of fat cells, resulting in a reduction of localized fat deposits.

 • Body Contouring: By simultaneously building muscle and reducing fat, HIEMT sculpting helps contour and shape the body, resulting in a more toned and sculpted appearance.

 • Non-Invasive: Unlike surgical procedures, HIEMT sculpting is non-invasive and requires no recovery time or specific post-treatment care, allowing you to resume your usual activities immediately after treatment.

Which Areas Benefit from HIEMT Body Sculpting?

 • HIEMT body sculpting is highly effective for targeting specific areas of the body, including:

 • Abdomen: to tone and tighten abdominal muscles and reduce belly fat.

 • Thighs: to sculpt and firm the thighs, reducing cellulite and improving definition.

 • Buttocks: to lift and shape the buttocks, achieving a more rounded and lifted appearance.

 • Arms: to strengthen and tone the muscles of the upper arms, reducing flabbiness and enhancing definition.

Does HIEMT body sculpting painful?

HIEMT body sculpting is generally well-tolerated by most individuals and is not considered painful. During the treatment, patients may experience intense muscle contractions, which can feel unfamiliar but are typically not described as painful.

Where to Get Body Sculpting Service in Chiang Mai, Thailand?

Look no further than Chiang Mai Wellness Clinic for expert HIEMT body sculpting services. Our clinic offers both single-session treatments and courses tailored to your specific needs and your body goals. Benefits from competitive prices, modern and clean facilities, high-quality services, and friendly English-speaking staff, providing you with a comfortable and professional environment.

In addition to HIEMT body sculpting technology, we provide a wide range of aesthetic services, including weight loss pen and weight loss programs by experienced doctors and professional healthcare providers.

Frequently asked questions

HIFEM
HIFEM

1. Do we offer CoolSculpting? 

Answer: No, we offer only HIEMT body sculpting treatment.

2. What are the differences between HIEMT and CoolSculpting?

Answer: HIEMT and CoolSculpting are two highly sought-after non-invasive technologies for body contouring, each offering unique benefits in the quest for a sculpted physique. There are some differences between them.

Mechanism of Action:

 • HIEMT: HIEMT harnesses the power of electromagnetic energy to induce intense muscle contractions, surpassing what's achievable through voluntary exercise. These contractions stimulate muscle growth and definition while also triggering the breakdown of fat cells, known as lipolysis.

 • CoolSculpting: Alternatively, CoolSculpting, also known as cryolipolysis, works by freezing targeted fat cells. The freezing process damages the fat cells, prompting the body to naturally eliminate them over time.

Targeted Areas:

 • HIEMT: HIEMT is a versatile treatment, effectively toning and strengthening muscles while simultaneously reducing fat in areas such as the abdomen, thighs, buttocks, and arms. It offers comprehensive body sculpting, addressing multiple areas in a single session.

 • CoolSculpting: While CoolSculpting is ideal for reducing fat in specific areas like the abdomen, flanks, thighs, chin, and upper arms, it doesn't provide the added benefit of muscle toning.

HIEMT (High-Intensity Electromagnetic Muscle Stimulation) เป็นเทคโนโลยีกระชับสัดส่วนที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมัน โดยเครื่องจะใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ากระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อในรูปแบบเดียวกับการออกกำลังกาย

HIEMT คืออะไร?

THverHiemt

HIEMT มีประโยชน์อย่างไร?

 • สร้างกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อชัดขึ้นและแข็งแรงขึ้น

 • ลดไขมัน ทำให้เซลล์มันสลายตัว ลดการสะสมของไขมัน 

 • กระชับสัดส่วน รูปร่างเฟิร์มขึ้น

 • ผลข้างเคียงต่ำ ไม่ต้องผ่าตัด ไม่มีแผล ไม่ต้องพักฟื้น สามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ

" เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของการยิงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปในชั้นของกล้ามเนื้อ เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อให้หดตัวแบบ Supramaximal Contraction (กล้ามเนื้อได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพที่ 100%) ซึ่งกล้ามเนื้อหดตัวมากกว่าการออกกำลังกายแบบปกติ เช่น Sit-ups (ซิทอัพ) Crunch (ครันช์) Squat (สควอท) และยังช่วยให้เผาผลาญไขมันได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย "

HIFEM

HIEMT ทำบริเวณไหนได้บ้าง?

 • หน้าท้อง ทำให้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแข็งแรงขึ้น ลดไขมันหน้าท้อง สร้างซิกแพ็ค

 • ต้นขา ช่วยให้ต้นขาเฟิร์ม กระชับ ลดเซลลูไลท์

 • สะโพกกระชับ ปั้นก้นเด้ง

 • ต้นแขน ต้นแขนเฟิร์ม กำจัดท้องแขนย้วย

ทำ HIEMT เจ็บหรือไม่?

การทำ HIEMT จะให้ความรู้สึกตึงเมื่อกล้ามเนื้อหดตัว เช่นเดียวกับขณะออกกำลังกายกล้ามเนื้อส่วนนั้น แต่อยู่ในระดับที่ทนได้ ไม่เจ็บ

กระชับสัดส่วน ปั้นกล้ามเนื้อ สร้างซิกแพ็ค ในเชียงใหม่

ทำ HIEMT ที่เชียงใหม่เวลเนสคลินิก สะดวก ปลอดภัย ให้บริการทั้งแบบรายครั้งและแบบคอร์สตามความต้องการและรูปร่างที่คาดหวัง ในราคาที่คุ้มค่า ให้บริการโดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ คลินิกตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ มีที่จอดรถ เดินทางสะดวก

นอกจากบริการสร้างกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง HIEMT แล้ว เรายังให้บริการด้านความงามครบวงจร รวมถึงปากกาลดน้ำหนักและโปรแกรมลดน้ำหนักเฉพาะบุคคล

คำถามที่พบบ่อย

1. เชียงใหม่เวลเนสคลินิกให้บริการ CoolSculpting หรือไม่?

ตอบ: เราให้บริการเฉพาะ HIEMT body sculpting เนื่องจากเป็นที่นิยมของผู้รับบริการ สะดวก และผลข้างเคียงน้อย

2. ข้อแตกต่างของ HIEMT กับ CoolSculpting คืออะไร?

ตอบ:

 • กลไกการทำงาน: HIEMT จะใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ากระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อ ให้ผลเหมือนการออกกำลังกาย ในขณะที่ CoolSculpting เป็นการใช้ความเย็นทำลายเซลล์ไขมัน

 • บริเวณที่ออกฤทธิ์ HIEMT จะกระตุ้นกล้ามเนื้อให้หดตัวและลดไขมัน ทำให้กล้ามเนื้อเฟิร์มและชัดขึ้น ในขณะที่ CoolSculpting จะเน้นการลดไขมันแต่ไม่มีผลต่อกล้ามเนื้อ

07.png
bottom of page